Maak kennis met je Saboteurs
in kracht
5 min. leestijd

Maak kennis met je Saboteurs

Je saboteurs zijn je innerlijke vijanden. Het zijn automatisch en gewoontegetrouwe gedachtepatronen die je tegenwerken. Ze hebben allemaal hun eigen geluid, overtuigingen en aannames. Saboteurs zijn een universeel verschijnsel.De vraag is niet of je ze hebt, maar welke je hebt en hoe sterk ze zijn. Ze zijn universeel, overstijgen culturen, genders en leeftijdsgroepen, omdat ze gekoppeld aan de functies van het brein, die gericht zijn op overleven. We ontwikkelen allemaal vroeg in onze kindertijd saboteurs om de dreigingen die we ervaren, zowel mentaal als fysiek, te overleven. Tegen de tijd dat we volwassen zijn hebben we ze natuurlijk niet meer nodig, maar zijn het onzichtbare vaste bewoners van onze geest geworden. Vaak weten we niet eens dat we ze hebben. Een saboteur is et effectiefst als het zich voordoen als vriend of bondgenoot om binnen te dringen. Voor innerlijke saboteurs is het niet anders. De saboteur die jou er met hun leugens van weten te overtuigen dat ze voor je werken in de plaats van tegen je, richten de grootste schade aan. Je accepteert ze en ziet ze niet meer als indringers. Hier volgt een overzicht van de tien saboteurs.

DE RECHTER

De rechter is de meester-saboteur, van hem heeft iedereen last. Hij zorgt ervoor dat je constant commentaar hebt op jezelf, op anderen, en op je omstandigheden. Is verantwoordelijk voor een groot deel van je angst, stress, woede, teleurstelling, schaamte en schuldgevoel. Hij klinkt als een rechtvaardige helper maar eigenlijk werkt hij gewoon aan je ondergang.

DE PERFECTIONIST

De perfectionist is te ver doorgeschoten in zijn hang naar perfectie, orde en structuur. Hi j maakt jou en de mensen om je heen nerveus en gespannen. Hij trekt je batterij leeg met zijn onnodige overtuiging dat het altijd beter kan. Hij bezorgt je continu frustratie over jezelf en anderen, omdat het nooit goed genoeg is. Hij laat je geloven dat perfectie steevast het streven waard is, ook al is de prijs nog zo hoog!

DE PLEASER

De pleaser is uit op affectie en acceptatie. Om da te bereiken wil hij dat je voortdurend probeert anderen te helpen, te vleien, te redden of tevreden te stellen. Hierdoor verlies je je eigen behoeftes uit het oog, wat je  anderen uiteindelijk kwalijk gaat nemen. Hij werkt ook afhankelijk van jou te maken. De pleaser probeert anderen ook afhankelijk van jou te maken. Hij laat je geloven dat je anderen een plezier doet, terwijl je in wezen indirect bezig bent om hun affectie en acceptatie te verkrijgen.

DE STREBER

De streber maakt je zelfrespect en eigenwaarde afhankelijk van voortdurend scoren en presteren. Hij houdt je blik voornamelijk op externe successen gericht, niet op interne criteria voor gelukGrote kans dat hij een workaholic van je maakt en dat je voeling verliest met je behoeftes op het emotionele en relationele vlak.. Hij laat je geloven dat je zelfacceptatie van prestaties en externe bevestiging afhangt.

HET SLACHTOFFER

Het slachtoffer wil je emoties en je temperament inzetten om aandacht en affectie te krijgen. Dat kan zelfs tot martelaarsgedrag leiden. Je verspilt je mentale en emotionele  energie en anderen voelen zich gefrustreerd, machteloos of schuldig  omdat ze jou nooit lang tevreden kunnen laten zijn. Het slachtoffer laat je geloven dat je de meeste zorg en aandacht voor jezelf krijgt als je zielig bent. 

DE HYPERRATIONELE 

De hyperrationele richt jouw aandacht intensief en exclusief op de rationele verwerking van alles om je heen, ook van relaties. Hij heeft geen geduld met de emoties van anderen en wil dat je daar niet teveel tijd aan besteed. Onder zijn invloed kun je kil, afstandelijk of arrogant overkomen. Hij beperkt de diepgang en de flexibiliteit van de relaties op je werk en in je privé leven en intimideert minder analytisch ingestelde mensen. Hij laat je geloven dat rationaliteit de belangrijkste en nuttigste vorm van intelligentie is.

DE WAAKZAME

Maakt jou intens en continu bewust van alle gevaren je heen en wat er allemaal mis kan gaan. Hij staat voortdurend op scherp en heeft nooit rust. Dat resulteert in aanhoudende stress, die jou en anderen uitput. Hij doet je geloven dat de gevaren die je bedreigen groter zijn dan ze lijken, en dat je non-stop alert moet zijn.

DE RUSTELOZE

Is voortdurend op zoek naar nieuwe opwindende activiteiten en kan niet stilzitten. Hij geeft je weinig gemoedsrust en laat je zelden tevreden voelen met je huidige activiteit. Hij bezorgt je een niet aflatende stroom afleidingen die je aandacht afhouden van de dingen en mensen die er werkelijk toe doen. Anderen hebben er moeite mee om iemand bij te houden die door de rusteloze wordt geregeerd. Ze hebben vaak het gevoel dat ze hem of haar niet kunnen bereiken. De rusteloze laat je geloven dat je al het mogelijke uit het leven moet halen. Maar als je je leven zo volpropt, mis je veel van het hier en nu.

DE CONTROLEFREAK

De behoefte van de controlefreak om de leiding te nemen, de regie te voeren en het gedrag van andere mensen naar zijn hand te zetten komt voort uit angst. Hij maakt je enorm nerveus en ongeduldig  als hij de touwtjes niet in handen heeft. Hij boekt weliswaar kortstondig resultaat, maar op lange termijn roept hij wrok op bij anderen omdat die niet de vrijheid krijgen om hun eigen capaciteiten in te zetten en te ontwikkelen. Hij laat je geloven dat je hem nodig hebt om het beste uit de mensen om je heen te halen.

DE VERMIJDER

Concentreert zich op een extreme manier op het positieve en aangename. Hij gaat lastige en onplezierige taken en conflicten uit de weg. Onder zijn invloed maak je er een vaste gewoonte van om dingen uit te stellen en conflicten te vermijden. Dat leidt vaak tot uitbarstingen van sluimerende meningsverschillen die je uit de weg was gegaan, en tot uitstel van dingen die moeten gebeuren. Hij laat je geloven dat je je problemen niet ontloopt, maar dat je gewoon positief bent.

DE WIJZE

Terwijl je saboteurs je innerlijke vijanden vertegenwoordigen, staat de wijze voor je diepzinnige en verstandige kant. Deze kant weet zich  boven  het strijdgewoel uit te stijgen en laat zich niet door de emoties van het moment meeslepen. Elke uitdaging ziet  hij als een kans. Hij heeft toegang tot vijf grote mentale gaven en maakt daar bij elke uitdaging gebruik van. Deze gaven huizen in  andere gebieden van je brein dan die waar je saboteurs zich opladen. De vijf grote gaven van de wijze zijn:

1. empathie,  meeleven met jezelf en anderen, en elke situatie met compassie en begrip tegemoet treden.

2. exploratie, nieuwsgierig en onbevooroordeeld verkennen.

3. Innovatie, nieuwe invalshoeken en originele oplossingen bedenken.

4. navigatie, weg kiezen die het beste  past bij je diepere waarden en missie

5. activatie, knopen doorhakken zonder onrust, bemoeienissen of afleidingsmanoeuvres van saboteurs.

ps. er huist een groot reservoir van deze gaven in jou, waar je nu waarschijnlijk veel te weinig gebruik van maakt. Als je de wijze inzet bij alle uitdagingen, zul je merken dat je de saboteurs niet meer nodig hebt en dat je tegen alle uitdagingen opgewassen bent. Als je de wijze bij die uitdagingen inzet, zul je merken dat je nieuwsgierigheid, compassie, creativiteit, vreugde, gemoedsrust en resolute besluitvaardigheid kunt aanspreken, hoe groot de crisis ook is. Je komt er achter dat je je saboteurs nergens voor nodig hebt.

Reactie plaatsen